Priser

Som klient varar en session vanligtvis i 50 min. Antalet sessioner varierar beroende på problematik och hur aktiv klienten själv är i processen, men en uppskattning görs efter en konceptualicering, En konceptualicering är utvärderingen som görs med utgångspunkt från hens problematik. I konceptualiceringen utformas också en tydlig målbild.

Ett första terapisamtal kallas för Prova-på-samtal, det pågår i 30 min och sker till reducerat pris endast 100:-, oavsett om det sker på mottagningen eller över nätet.

Kostnaden är 650:-/ session, för träff på mottagning, 50 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 850:-/session, för träff på mottagning, 80 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 550:-/ session, för samtal över nätet, 50 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 750:-/session för samtal över nätet, 80 min, inkl moms för privatperson.

Avtalsklienter är anställda på ett företag som har samarbetsavtal med Samtalsförmedlingen. Dessa klienter betalar 100:- för sitt första "prova på samtal", därefter betalar klienten ordinarie pris -15%.

Benifyklienter, dessa klienter är anställda på ett företag som har avtal med Benify. "Prova på samtalet" kostar då 100:-, därefter betalar klienten ordinarie pris -15%.

All bokning sker under fliken "Boka", ju mer detaljer i fältet "meddelande" som ges, desto bättre och effektivare blir första "prova på samtalet".

All betalning sker via Swish, förutom Benify och Avtalsklienter, som betalar på annat sätt.

Avbokning/ombokning och uteblivet besök:
Oavsett sjukdom eller annat förhinder måste besked om uteblivet besök kommit fram via e-post eller sms senast 24h innan avtalad tid, annars debiteras hela beloppet. 

Besöksadress:

Camilla Cederquist
Spångatan 20A
211 53 Malmö

Make a site - Click now