free website design templatesPriser

Som klient varar en session vanligtvis i 50 min. Antalet sessioner varierar beroende på problematik och hur aktiv klienten själv är i processen, men en uppskattning görs efter en konceptualicering, En konceptualicering är utvärderingen som görs med utgångspunkt från klientens historik och beskrivning av hens problematik.

Ett första s k "prova på samtal" sker alltid till reducerat pris:

På mottagning eller över nätet: 100:-/ 30 min.

Ungdomar i åldern 18-25 år samt pensionärer +65, har alltid reducerat pris med 10% på ordinarie priser, förutom gällande "prova på samtal".

Kostnaden är 800:-/ session, för träff på mottagning, 50 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 1000:-/session, för träff på mottagning, 80 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 700:-/ session, för samtal över nätet, 50 min, inkl moms för privatperson.
Kostnaden är 900:-/session för samtal över nätet, 80 min, inkl moms för privatperson.

Avtalsklienter är anställda på ett företag som har samarbetsavtal med Samtalsförmedlingen. Dessa klienter betalar 100:- för sitt första "prova på samtal", därefter betalar klienten ordinarie pris -15%.

Benifyklienter, dessa klienter är anställda på ett företag som har avtal med Benify. "Prova på samtalet" kostar då 100:-, därefter betalar klienten ordinarie pris -15%.

All bokning sker under fliken "Boka", ju mer detaljer i fältet "meddelande" som ges, desto bättre och effektivare blir första "prova på samtalet".

Privat personer betalar via Swish. Endast företag har möjlighet till faktura och då via bankgiro: 5192-1161. Första sessionen betalas alltid via Swish gäller även företag.

Avbokning/ombokning och uteblivet besök:
Oavsett sjukdom eller annat förhinder måste besked om uteblivet besök kommit fram via e-post eller sms senast 24h innan avtalad tid, annars debiteras hela beloppet. Hastigt insjuknande ska styrkas med läkarintyg.

Besöksadress:

Camilla Cederquist
Spångatan 20A
211 53 Malmö