KBT ”Kom, bättre tankar”

Rubriken uppmanar oss till något. Rubriken är också en sammanfattning om vad KBT egentligen går ut på. KBT terapi är en evidensbaserad behandling, med detta menas att det finns ett starkt forskningsstöd för de metoder som används vid behandling av olika problem/diagnoser.

KBT terapi består huvudsakligen av två delar.
KBT terapi vill göra det möjligt för människan att lära sig se och förändra sina tankar och tankemönster, vissa tankemönster resulterar i negativa känslor och med det kommer automatiskt negativa reaktionssätt. Alla kan förändra tankeinnehåll och känslor genom beteendeförändringar.

Grundantaganden, är de grundläggande värderingar som vi tidigt och ofrivilligt tar till och skapar oss, med utgångspunkt från arv och miljö. Dessa grundantaganden kommer genomsyra hela vårt liv genom att styra våra beslut/val, hur vi bemöter och likaledes blir bemötta o s v.

Grundantaganden är djupt rotade och därför svåra att förändra, men det går om man vill och om man är beredd att lägga ner arbete. Ingen förändring sker utan utmaning och engagemang.
KBT terapi som teori och arbetsmodell är ett gemensamt projekt mellan terapeut och klient. Det hör mer till regel än undantag att klienten kommer behöva genomföra enklare hemuppgifter för att vi ska komma vidare i processen.

Obehagskänslor är en del av livet som man måste lära sig hantera. Vissa saker får man bara acceptera. Det kan dock bli lättare att göra det, om man lär sig se det man upplever som ett problem ifrån en annan infallsvinkel och hanterar det utifrån det.

Följande terapi behandlingar

FÖRÄLDRASKAP, DEPRESSION, RELATIONSPROBLEM, 
STERSSHANTERING, SÖMNPROBLEM, SORGEARBETE

Besöksadress:

Camilla Cederquist
Spångatan 20A
211 53 Malmö

Page was made with Mobirise web themes